Küsimus: kuidas suhtuda erinevatesse visioonidesse, mis on Merikülaga seotud?

Uudised

Kommenteeri
MTÜ Meriküla seltsi juhatus kogunes 17. veebruaril, et veelkord meelde tuletada: meie elukeskkonda plaanitavad suured muudatused vajavad eelnevalt riskide maandamist.
MTÜ Meriküla seltsi juhatus on 17. veebruaril kirja pannud oma seisukoha Meriküla spordi- ja õppekompleksi täies mahus sadade inimeste jaoks kasutusele võtmise kohta ükskõik, millise asutuse poolt ja siinkohal me selle ka avaldame: õppekeskust ei saa enne täies mahus kasutusele võtta, kui on lahendatud juurdepääsuga seotud probleemid.

Praeguseni lahendamata probleemid:
1. Külaelanike sh laste ohutuse riive iseseisval liiklemisel Tilgu teel jalgsi või jalgrattaga (ka pimedal ajal),
2. Tilgu tee konstruktiivne olukord/säilimine liikluskoormuse olulisel kasvul (muuhulgas klindi serval),
3. Liiklustiheduse kasvul ka sõidukitega liiklemise turvalisus külaelanikele kitsal Tilgu teel kui ka mahasõiduradadeta ristmikul,
4. Meriküla tee vaateplatvorm ei ole külla ligipääsuks turvaline, eriti talvisel ajal,
5. Muraste looduskaitseala metsloomadele ja taimestikule on liiklustiheduse kasvu mõju arvestamata.

Võimalikuks lahenduseks õppekompleksi praeguse seisuga võrreldes suuremahulisemaks kasutuselevõtuks oleks uus juurdepääs Merikülla, näiteks Tüve tänava kaudu.
Uus juurdepääs tagaks enamuse spordi- ja õppekompleksi suunduvate inimeste ja sellega seonduva liiklusvoolu suunamise uuele/alternatiivsele juurdepääsuvõimalusele. Uus juurdepääs ei pea tingimata olema autodega kasutatav, aga hoiaks Tilgu tee ja Kolmiku tn liikluskoormusega seotud riske praegusega sarnasel tasemel.

Enne eeloleva seisukoha tutvustamist saatis MTÜ juhatus oma liikmetele ja ka külaelanikele e-kirja küsimusega, kas ollakse juhatuse seisukohaga nõus, ei olda nõus, jäädakse erapooletuks või ei ole vaja sellist seisukohta kujundada.

48 kontaktaadressile saadetud küsimusele vastati 25 e-posti aadressilt teatega, et ollakse seisukohaga nõus. Mõned vastused sisaldasid mitut nime ja kokku saime 39 külaelaniku nõusoleku. Mittenõustumise või teiste vastusevariantide kohta teateid ei tulnud.

Külaselts juhatus on valmis võimalike lahendusvariantide ettepanekute väljatöötamises osalema, ka valla teede teemaplaneeringu koostamisel panustades. Hoiame edasiste arengutega kursis.

MTÜ juhatus ei võta seisukohta selles osas, kuidas peaks laienema Muraste kool 9-klassiliseks (otsustajad on teised), küll aga kujundasime seisukoha Tilgu tee liikluskoormuse võimaliku kasvu kontekstis olenemata sellest, milline asutus kompleksi edaspidi kasutab.

Kommentaar 27.02.20: Meriküla spordi- ja õppekeskus on praegu osaliselt kasutusel ja liikluskoormus on hommikustel aegadel normaalne, külla saabujate osas pigem hõre. Pealelõunal voorivad trennidega seotud sõidukid teel edasi-tagasi ja kui kihutajad välja arvata, siis pole ka nendega probleeme. Aga kui paari-kolme aasta perspektiivis peaks õppekompleksi igapäevaselt kasutama hakkama 200+ inimest, oleme Tilgu teel nii hommikuti kui ka pimedal-külmal ajal probleemide kütkes. Seepärast on külla vaja ehitada uus juurdepääs ja parim variant oleks kergliiklustee Tüve tänava kaudu või mujalt.

Täiendavat taustainfot:
MTÜ-l on liikmeid 34.
Külaelanikke kokku 149 (lapsed sh).


Lisa kommentaar

Email again: